N1QL vs TSQL - Aggregations with Couchbase Server vs SQL Server (blog.couchbase.com)